Съобщение
Публикувано на: Feb 7, 2020

Уведомяваме жителите на община Баните, област Смолян, че на 13.02.2020г. и 14.02.2020г. е  организиран  изнесен прием от ОД на МВР град Смолян в участък Баните за подаване на заявления за издаване на български лични документи.

Ще бъдат приемани заявления за издаване както на лични карти, така и на паспорти и свидетелства за управление на МПС.  

            Приканваме гражданите да се възползват от създадената възможност за подаване на заявления, като така ще спестят време и нерви от чакане на опашки.