Местна инициативна група "Преспа" - общини Баните, Лъки и Чепеларе
Публикувано на: Sep 12, 2019

Обявява процедура по прием на проектни предложения по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства”

 

За повече информация: ТУК