Z6_HQ8A1O82KOCL50ATDQ9M7U20C4
Z7_HQ8A1O82KOCHF0QKND7I030PI7
Информация
Публикувано на: Mar 13, 2020

На официалните страници на Министерство на Здравеопазването и Регионална здравна инспекция - Смолян са публикувани информационни материали свързани с превенцията на заболяванията и разпространението на COVID-19, които могат да бъдат използвани от гражданите и организациите, както и алгоритъма за дезинфекция на обектите с обществено предназначение.

Всеки нуждаещ се от информация свързана с коронавируса може да позвъни на тел. 0301/ 5 89 40 в рамките на работния ден на РЗИ – Смолян. Такава може да бъде получена и на денонощния телефонен номер на Министерство на здравеопазването- 02 807 87 57

Ръководството на РЗИ-Смолян призовава жителите на областта да изпълняват съветите на специалистите.