Z6_HQ8A1O82KOCL50ATDQ9M7U20C4
Z7_HQ8A1O82KOCHF0QKND7I030PI7
Заповед №РД-01-124 от 13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването
Публикувано на: Mar 14, 2020

 актуализирана заповед на Министъра на здравеопазването относно въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България

Заповед №РД-01-124