Z6_HQ8A1O82KOCL50ATDQ9M7U20C4
Z7_HQ8A1O82KOCHF0QKND7I030PI7
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БАНИТЕ
Публикувано на: Mar 23, 2020

Общинска администрация – Баните работи усърдно за предотвратяване на разпространението на КОВИД -19.

   Кметовете и кметските наместници, служители от Общинска администрация, съвместно с органите на полицията следим за предотвратяване струпването на хора на едно място.

   Ежедневно се извършва дезинфекция на обществените места, където преминават хора: пред хранителните магазини, пред общината, кметствата, детските площадки, площади, автобусните спирки и др. .Превозвачите са предупредени да дезинфекцират автобусите си преди и след всеки извършен курс.

   Издирени са и посетени всички възрастни и самотно живеещи хора, които нямат роднини или близки, които да ги обгрижват и снабдяват с нещата от първа необходимост. Предоставен им е телефон на кмета или кметския наместник, който е длъжен да организира снабдяването на тези лица с необходимите храни и лекарства.

   В общината все още е в действие програмата „Топъл обяд”. Общината е назначила хора, които да го предоставят на място в домовете на потребителите, за да не излизат възрастните и болни хора навън, да не се събират и да чакат обяда си.

   Стриктно се спазват заповедите на Министъра на здравеопазването и инструкциите дадени от РЗИ. По заповедите и инструкциите са издадени заповеди на кмета на Общината, които са връчени на Кметовете, кметските наместници, на Участък „Полиция” и други свързани със съответната заповед физически и юридически лица за сведение и изпълнение.

   Всички те се обявявят на интернет страницата на общината, на фейсбук страницата и се поставят на видни места в населените места.

   Със заповед № РД-105/16.03.2020 год. е разпоредено на входните пътни артерии на Община Баните да бъде въведен пропускателен режим за влизащите автомобили и хората в тях. Поставени са постове от общински служители, които са оборудвани с палки, отличителни знаци, предпазни средства и дистанционни термометри. В дневник се записват данни за имената на влизащите лица, от къде идват, при кого ще отседнат или ще преминат транзитно, телесната им температура и телефонните им номера за връзка.

   С общински средства са закупени необходимите предпазни средства за хората, които обгрижват възрастните и самотни хора, за работещите по дезинфекцията на обществените места, на общинските служители и кметствата, които все още ходят на работа и патрулиращите лица на входните пътни артерии.

   Надяваме се в скоро време да получим предпазни средства и дезинфектанти от създадения логистичен център, съгласно Заповед № Р-48/17.03.2020 г. на министър – председателя на РБ и дадената от нас заявка – Приложение 1, чрез РЗИ гр. Смолян.

   Със заповед № 108/19.03.2020 год. е въведен вечерен час от 22,00 часа до 6,00 часа сутринта за цялата община и със същата е дадено предписание на всички отговорни институции и лични лекари, как да реагират и какви своевревменни мерки да вземат при проява на симптоми на коронавирус. Как да се карантинират лицата с доказани или със съмнение за КОВИД -19.

   Издадени са следните заповеди, които могат да се прочетат на интернет страницата на общината в раздел COVID 19

 

ОСТАНЕТЕ СИ В КЪЩИ, НЕКА ЗАПАЗИМ ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА НА НАШИТЕ ВЪЗРАСТНИ БЛИЗКИ!