Z6_HQ8A1O82KOCL50ATDQ9M7U20C4
Z7_HQ8A1O82KOCHF0QKND7I030PI7
Унифицирани образци на заявления за 16 административни услуги, предоставяни от общинските администрации
Публикувано на: Jul 25, 2019

         С Постановление № 172 на Министерския съвет от 11 юли 2019 г., публикувано в ДВ бр. 56 от 16.07.2019 г., за допълнение на Наредбата за административното обслужване, нормативно са регламентирани унифицирани образци на заявления за 16 административни услуги, предоставяни от общинските администрации, както следва:

 

образците на заявления и протоколите за устно заявяване съгласно приложение № 5 към наредбата

 

Административно-технически услуги Устройство на територията

 

Административни услуги "Кадастър"

 

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

 

Административни услуги "Местни данъци и такси"

 

Административни услуги "Зелена система"

 

Административни услуги Нотариална дейност

 

Административни услуги "Транспорт"

 

 и образците на издаваните документи съгласно приложение № 6 към наредбата