Z6_HQ8A1O82KOCL50ATDQ9M7U20C4
Z7_HQ8A1O82KOCHF0QKND7I030PI7
Заповед №РД-1248 от 23.11.2023 г. на Областна дирекция по по безопасност на храните - Смолян
Публикувано на: Nov 28, 2023

относно: Поставяне под карантина за срок от 20 години площи, намиращи се в землището на с.Босилково, община Баните, област Смолян.

 

     Заповед №РД-1248 от 23.11.2023 година