Социалната услуга топъл обяд продължава изпълнението си и след 30.09.2021 г., като срока се удължава до 10.12.2021 г.
Публикувано на: Sep 30, 2021

        От 25.01.2021 г. по Договор BG05FMOP001-5.001-0163-C02 ”3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община  Баните”, финансиран от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане  Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица, Операция  BG05FMOP001-5.001  „ 3.1 Топъл обяд в условията на пандемията от COVID - 19“ , се предоставя «Топъл обяд» на 200 потребителя от община Баните.

 

За повече информация:  ТУК