Заповед №РД-360 от 31.08.2021 г. на Кмета на Община Баните
Публикувано на: Aug 31, 2021

относно: Временни противоепидемични мерки на територията на община Баните, считано от 31.08.2021 г. до 30.09.2021 г.