До 30.09.2019 г. всички хотелиери следва да се регистрират в Единната система за туристическа информация
Публикувано на: Sep 2, 2019