Z6_HQ8A1O82KOCL50ATDQ9M7U20C4
Z7_HQ8A1O82KOCHF0QKND7I030PI7
Заповед №РД-103 от 13.03.2020г. на Кмета на Община Баните
Публикувано на: Mar 13, 2020

относно: Въвеждане на следните противоепидемични мерки на територията на община Баните до 29.03.2020г.

....

ЗАПОВЕД №РД-103