Постоянни комисии към Общински съвет - Баните

Постоянна комисия по “Бюджет и финанси”


Андрей Руменов Кадишев - Председател

Райчо Стоянов Данаилов

Димитър Мирчев Дончев

 
Постоянна комисия по “Стопанска политика и програми на Европейския съюз”


Стоянка Вихърова Чонева - Председател

Емил Сашев Димитров

Атанас Митков Кандуров

 
Постоянна комисия по “Устройство на територията, общинска собственост, благоустрояване и комунална дейност”


Емил Сашев Димитров - Председател

Андрей Руменов Кадишев

Атанас Митков Кандуров

 
Постоянна комисия по “Образование, култура, здравеопазване, социални дейности и спорт”


Севдалин Бойков Хъшинов - Председател

Димитър Мирчев Дончев

Здравко Нейков Николов
 
Постоянна комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

Румен Велинов Фиданов - Председател

Райчо Стоянов Данаилов

Беро Вихъров Ириков