ПРОЦЕДУРА №: 9036443
Обявена на: 24.11.2014 г.
С предмет

Изпълнение на СМР на обект„ Възстановяване на подпорна стена в КВ. 23, между О.Т. 83 и 84 в махала Парунска, с. Стърница община Баните, област Смолян.


ID 9036443 - в Портала за обществени поръчки към АОП

Вид
Oткрита
Статус
Затворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: 9036443
Номер на преписката в РОП 9036443
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Dec 8, 2014, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 09.12.2014г. от 13:00 ч. в заседателната зала на община Баните, стая №404
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...