ПРОЦЕДУРА №: 9050621
Обявена на: 22.02.2016 г.
С предмет

Доставка на горива и масла за нуждите на автопарка на общинска администрация - Баните, с. Баните, община Баните, обл. Смолян

 

ID 9050621 - в Портала за обществени поръчки към АОП

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: 9050621
Номер на преписката в РОП 9050621
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Mar 11, 2016, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 14.03.2016 г., 10:00 ч. в заседателната зала на община Баните, стая №404
Обект на поръчката Доставка


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...