Заседания на Общински съвет-Баните и График на заседанията. Приемни дни на постоянните комисии.

П   О   К   А   Н   А

 

 

 ЗА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН ЗА 2018 година

 

 

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси

 

 

Каня жителите на община Баните, област Смолян  на 25.06. 2019 г. от 13.00 часа  в заседателната зала на Общински съвет – Баните - етаж ІV, на публично обсъждане на  изпълнението на бюджета на Община Баните, област Смолян за 2018 година.

Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета, могат да го направят всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа в сградата на Община Баните или  ТУК

Становища по годишния отчет за изпълнението на бюджета, могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет – Баните или на електронната поща : obsbanite@abv.bg

 

        

        

 

 

                                                                   Община Баните, област Смолян     

        с. Баните, 06.06.2019 г.                                                                                              Общински съвет

                                                                                                                                               Председател:

                                                                                   /Зорка Димитрова/     

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН

 

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет-Баните

през месец май 2019 година

        

Наименование на постоянната комисия

дата

час

  1. Комисия по "Бюджет и финанси"

17.05.2019 г.

13:00 ч.

 2. Комисия по „Устройство на територията, общинска собственост, благоустрояване и комунална дейност”

 

17.05.2019 г.​

 

13:15 ч.

 3. Комисия по "Образование, култура, здравеопазване, социални дейности и спорт"

 

17.05.2019 г.​

 

13:45 ч.

 4. Комисия по "Стопанска политика и програми на ЕС"

17.05.2019 г.​

14:00 ч.

 5. Комисия за „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” - т.11

 

 


 Зорка Димитрова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ