Z6_HQ8A1O82K8GO80AR9OFTO00GH5
Z7_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1581
Контакти

 

Общинска администрация-Баните

 

п.к. 4940 - с.Баните, област Смолян

ул."Стефан Стамболов" №3,

Булстат: 000614952

   

централа: 03025/22 20

e-mail:  banite@banite.egov.bg;

 

Кмет на община: Павлин Белчев - 03025/22 20/ в.100

 

Заместник-кмет на община: Зорка Маджарова03025/22 20/ в.119

 

Секретар на община: Здравко Патев - 03025/22 20/ в.110

 

 

Център за административно обслужване /ЦАО/

4940 - с.Баните, ул. "Стефан Стамболов" №3

тел. 03025/ 22 20, вътр.125

email : banite@banite.egov.bg

Работно време: от 8:00 до 12:00 и 13:00 до 17:00 ч.

Обедната почивка на служителите в администрацията е от 12:00 часа до 13:00 часа

 

Гише „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“

тел. 03025/ 22 20, вътр.106

 

Гише „Местни данъци и такси“

тел. 03025/ 22 20, вътр.117

 

 ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН: 03025/22-20
 

Важни телефонни номера на Община Баните

 

Информация за граждани

 

Прозрачност при обработване на информацията