Z6_HQ8A1O82KOCL50ATDQ9M7U20E0
Z7_HQ8A1O82KOCL50ATDQ9M7U20L6
2023 година Изтегли от тук
Отчет 1 2023 година Линк
Отчет 2 2023 година Линк
Отчет капиталови разходи 02 2023 година Линк
Проект Капиталови разходи  2023 година Линк
Отчет капиталови разходи 03 2023 година Линк
Отчет текущи ремонти 03.2023 година Линк
Отчет 3 2023 година Линк
Отчет - Първо тримесечие Линк
Баланс на Община Баните към 31.03.2023 година Линк
Отчет 4 2023 година Линк

 

2022 година Изтегли от тук
Проект Бюджет 2022 година Линк
Справка за постъпили предложения за Проект Бюджет 2022 година Линк
Бюджет 2022 година Линк
Бюджет за гражданите Линк
Решение №250 на Общински съвет-Баните Линк
Първоначален план КР 2022 Линк
Бюджет начален план по ЕБК Линк
Отчет 1 2022 година Линк
Отчет 2 2022 година Линк
Отчет капиталови разходи 02 2022 г. Линк
Отчет 3 2022 година Линк
Отчет - Първо тримесечие Линк
Отчет капиталови разходи 03 2022 година Линк
Отчет текущи ремонти 03.2022 година Линк
Баланс на Община Баните към 31.03.2022 година Линк
Отчет 4 2022 година Линк
Отчет капиталови разходи 04 2022 година Линк
Отчет 5 2022 година Линк
Отчет капиталови разходи 05 2022 година Линк
Отчет капиталови разходи 06 2022 година Линк
Отчет текущи ремонти 06 2022 година Линк
Отчет 6 2022 година Линк
Отчет - Второ тримесечие Линк
Баланс на Община Баните към 30.06.2022 година Линк
Отчет капиталови разходи 07 2022 година Линк
Отчет 7 2022 година Линк
Отчет капиталови разходи 08 2022 година Линк
Отчет 8 2022 година Линк
Отчет капиталови разходи 09 2022 година Линк
Отчет текущи ремонти 09 2022 година Линк
Отчет 9 2022 година Линк
Отчет - Трето тримесечие Линк
Баланс на Община Баните към 30.09.2022 година Линк
Отчет капиталови разходи 10 2022 година Линк
Отчет 10 2022 година Линк
Отчет 11 2022 година Линк
Отчет капиталови разходи 11 2022 година Линк
Отчет капиталови разходи 12 2022 година Линк
Отчет текущи ремонти 12 2022 година Линк
Отчет 12 2022 година Линк
Отчет - четвърто тримесечие Линк
Баланс на Община Баните към 31.12.2022 година Линк

 

 

2021 година Изтегли от тук
Проект Бюджет 2021 г. Линк
Бюджет 2021 г. Линк
Първоначален план Линк
Решение №144 на Общински съвет-Баните Линк
Решение №163 на Общински съвет-Баните Линк
Отчет 1 2021 година Линк
Отчет 2 2021 година Линк
Отчет Капиталови разходи 02 2021 г. Линк
Отчет 3 2021 година Линк
Отчет Капиталови разходи 03 2021 г. Линк
СПРАВКА КЪМ I-во Тримесечие на 2021г. Линк
Отчет 4 2021 година Линк
Отчет Капиталови разходи 04 2021 г. Линк
Баланс на Община Баните към 31.03.2021г. Линк
Отчет 5 2021 година Линк
Отчет Капиталови разходи 05 2021 г. Линк
Отчет 6 2021 година Линк
Отчет капиталови разходи 06 2021 г. Линк
СПРАВКА КЪМ II-ро Тримесечие на 2021 г.  Линк
Баланс на Община Баните към 30.06.2021 г. Линк
Отчет 7 2021 година Линк
Отчет капиталови разходи 07 2021 г. Линк
Отчет 8 2021 година Линк
Отчет капиталови разходи 08 2021 г. Линк
Отчет капиталови разходи 09 2021 г. Линк
СПРАВКА КЪМ III-то Тримесечие на 2021 г. Линк
Отчет 9 2021 година Линк
Баланс на Община Баните към 30.09.2021 г. Линк
Отчет 10 2021 година Линк
Отчет капиталови разходи 10 2021 г.  Линк
Отчет 11 2021 година Линк
Решение №208 на Общински съвет-Баните Линк
Отчет капиталови разходи 11 2021 г. Линк
Отчет капиталови разходи 12 2021 г. Линк
Баланс на Община Баните към 31.12.2021 г. Линк

 

 
2020 година Изтегли от тук
Проект Бюджет 2020г. Линк
Справка за постъпили предложения за Проект Бюджет 2020г. Линк
 
Бюджет 2020 г. Линк
Отчет 1 2020 година Линк
Отчет 2 2020 година Линк
Отчет 3 2020 година Линк
Баланс на Община Баните към 31.03.2020г. Линк
Отчет 4 2020 година Линк
Отчет 5 2020 година Линк
Отчет 6 2020 година Линк
Отчет 7 2020 година Линк
Отчет 8 2020 година Линк
Отчет 9 2020 година Линк
Отчет 10 2020 година Линк
Отчет 11 2020 година Линк
Отчет 12 2020 година Линк
Баланс на Община Баните към 31.12.2020г. Линк

 

 

2019 година Изтегли от тук
Проект Бюджет 2019г. Линк
Бюджет 2019г. Линк
Отчет 1 2019 година Линк
Отчет 2 2019 година Линк
Отчет 3 2019 година Линк
Отчет 4 2019 година Линк
Отчет 5 2019 година Линк
Отчет 6 2019 година Линк
Баланс на Община Баните към 30.06.2019г. Линк
Отчет 7 2019 година Линк
Отчет 8 2019 година Линк
Отчет 9 2019 година Линк
Отчет 10 2019 година Линк
Отчет 11 2019 година Линк
Отчет 12 2019 година Линк
Баланс на Община Баните към 31.12.2019г. Линк

 

2018 година Изтегли от тук
Проект Бюджет 2018г. Линк
Бюджет 2018г. линк
Бюджет - Начален план и приложения  Линк
Отчет 1 2018 година Линк
Отчет 2 2018 година Линк
Отчет 3 2018 година Линк
Отчет 4 2018 година Линк
Отчет 5 2018 година Линк
Отчет 6 2018 година Линк
Отчет 7 2018 година Линк
Отчет 8 2018 година Линк
Отчет 9 2018 година Линк
Отчет 10 2018 година Линк
Отчет 11 2018 година Линк
Отчет 12 2018 година Линк

 

2017 година Изтегли от тук
Програма за изплащане на просрочените задължения на община Баните Линк
План за финансово оздравяване на Община Баните за периода 01.01.2017г. - 31.12.2019г. Линк
Бюджет 2017 година Линк
Отчет 1 2017 година Линк
Отчет 2 2017 година Линк
Отчет 3 2017 година Линк
Отчет 4 2017 година Линк
Отчет 5 2017 година Линк
Отчет 01.01.2017г. - 30.06.2017г.  Линк
Отчет 7 2017 година Линк
Отчет 8 2017 година Линк
Касов отчет към 30.09.2017г. Линк
Отчет 9 2017 година Линк
Отчет 10 2017 година Линк
Отчет 11 2017 година Линк
Отчет 12 2017 година Линк

 

2016 година Изтегли от тук
Отчет 2016 година Линк
   

 

2015 година Изтегли от тук
Баланс на Община Баните за 2015 година  Линк
Отчет за изпълнение на бюджета Линк

 

2014 година  
Баланс на Община Баните за 2014 година Линк
Отчет за изпълнение на бюджета Линк

 

2013 година Изтегли от тук
Баланс на Община Баните за 2013 година Линк
Отчет за изпълнение на бюджета Линк
Одитно становище Линк

 

2012 година Изтегли от тук
Баланс на Община Баните за 2012 година Линк
Одитно становище на годишния финансов отчет за 2012 година Линк

 

2011 година Изтегли от тук
Баланс на Община Баните за 2011 година Линк
Отчет за изпълнение на бюджета Линк

 

2010 година Изтегли от тук
Баланс на Община Баните за 2010 година Линк
Отчет за изпълнение на бюджета Линк

 

Документи Изтегли от тук
Инструкция за организиране на СФУК Линк
Одитни пътеки при управление и контрол на процедурите, документите и финансовите средства по проекти, финансирани от ЕС Линк
Система за мониторинг и контрол Линк
Система за управление и контрол на активите Линк
Система за управление и контрол на информацията Линк
Система за управление и контрол на общинската собственост Линк
Стратегия за управление на риска в ОбА -Баните Линк
СФУК бюджет Линк
СФУК поемане на задължение Линк
СФУК съставяне на досие Линк
СФУК човешки ресурси Линк