Z6_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3KG4
Z7_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3T23
Пазарни консултации
Дата на обявяване Наименование на предмета Вид Статус
03.10.2019 г.

Покана за пазарни консултации 009 
Покана за пазарни консултации за обект:  „Изграждане на мултифункционално публично пространство за туристическа рекреация и спортна профилактика в село Баните, област Смолян”

Oткрита Отворена
18.06.2019 г.

Покана за пазарни консултации 008 

Покана за пазарни консултации за обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна сграда за здравеопазване – „Здравна служба” с. Баните, община Баните, област Смолян”.

Oткрита Отворена
30.11.2018 г.

Покана за пазарни консултации 007

Покана за пазарни консултации за проект: „Реконструкция, обновяване на дворно пространство, детски площадки, съоръжения и ограда, оборудване и обзавеждане на детска градина "Веселин Маринов" в с.Баните и групите към нея в с.Гълъбово, с.Давидково, с.Загражден и  с.Оряховец, община Баните, област Смолян”

Oткрита Отворена
12.11.2018 г.

Покана за пазарни консултации 006

Покана за пазарни консултации за проект: „Реконструкция и обновяване на дворно пространство, площадки, съоръжения и ограда  в  Средно училище „Христо Ботев” село Баните, област Смолян”

Oткрита Отворена
29.06.2018 г.

Покана за пазарни консултации 005

Покана за пазарни консултации за проект:„Обновяване на пешеходна  зона, площадно и парково пространство в с. Баните, с. Гълъбово, с. Давидково и с. Оряховец, община Баните, област Смолян”

Oткрита Отворена
26.06.2018 г.

Покана за пазарни консултации 004

Покана за пазарни консултации за проект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОБНОВЯВАНЕ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО, ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОГРАДА, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ВЕСЕЛИН МАРИНОВ“ В С. БАНИТЕ И ГРУПИТЕ КЪМ НЕЯ В С. ГЪЛЪБОВО, С. ДАВИДКОВО, С. ЗАГРАЖДЕН И С. ОРЯХОВЕЦ, ОБЩИНА БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

Oткрита Отворена
14.09.2016 г.

Покана за пазарни консултации 003 
Покана за пазарни консултации за проект: "Реконструкция и рехабилитация на довеждащи водопроводи за захранване на с.Стърница, с.Давидково, с.Оряховец, с.Баните, с.Дрянка, с.Вишнево, община Баните"

 

Oткрита Отворена
13.09.2016 г.

Покана за пазарни консултации 002
Покана за пазарни консултации за проект: "Пречиствателно съоръжение за питейни води - Автоматичен самопречистващ се филтър, с.Стърница, община Баните"

Oткрита Отворена
13.09.2016 г.

Покана за пазарни консултации 001 
Покана за пазарни консултации за проект: "Водоем V=500 m3 за с.Оряховец, община Баните"

Oткрита Отворена