Z6_HQ8A1O82KO2A80A3OKQGAK0E85
Z7_HQ8A1O82K8KUA0AJR6GKS33GO1
Бивши председатели

Зорка Асенова Димитрова
Председател на Общински съвет-Баните от 27 април 2018 г. до 08 ноември 2019 г.

 

Беро Вихъров Ириков
Председател на Общински съвет-Баните от 07 август 2017 г. до 27 април 2018 г.

 

Велин Руменов Фиданов
Председател на Общински съвет-Баните от 03 април 2017 г. до 20 юли 2017 г.

 

Севдалин Бойков Хъшинов
Председател на Общински съвет-Баните от 10 ноември 2015 г. до 03 април 2017 г.


Беро Вихъров Ириков
Председател на Общински съвет-Баните от 03 ноември 2011 г. до 10 ноември 2015 г.

 

Васил Стоянов Кехайов
Председател на Общински съвет-Баните от 06 ноември 2007 г. до 03 ноември 2011 г.

 

Веско Бойчев Дончев
Председател на Общински съвет-Баните от 06 ноември 2003 г. - 05 ноември 2007 г.

 

Беро Вихъров Ириков
Председател на Общински съвет-Баните от 02 ноември 1999 г. до 26 октомври 2003 г.

 

Альоша Янков Руженов
Председател на Общински съвет-Баните от 07 август 1997 г. до 16 октомври 1999 г.

 

Васил Стоянов Кехайов
Председател на Общински съвет-Баните от 16 ноември 1995 г. до 26 юни 1997 г.

 

Митко Пеев Якубовски
Председател на Общински съвет-Баните от 13 октомври 1991 г. до 29 октомври 1995 г.