Минерална вода

 

Регистър на издадените разрешителни за водовземане от минерални води от находище "Баните"

 

Тарифа за таксите за водовземане от находище на минерална вода "Баните", община Баните, област Смолян

 

Балнеологична оценка № 11/04.08.2014 г. на "Сондаж № 3 хг", издадена от МЗ

 

Решение № 67/22.02.2011 г., издадено от министъра на МОСВ за предоставяне безвъзмездно за управление и ползване на находище на минерална вода - изключителна държавна собственост

 

Регистър на съоръженията от находище на минерална вода "Баните", с.Баните, община Баните, област Смолян по т.3.2 от Решението

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ 

ОТНОСНО: ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „БАНИТЕ“, ОБЩИНА  БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН