Обществени поръчки от 16.04.2016г.

Данни за възложителя:

Община Баните, Област Смолян, ул. "Стефан Стамболов" №3, тел. 03025 / 22 20