Z6_HQ8A1O82K8KUA0AJR6GKS334B3
Z7_HQ8A1O82K8KUA0AJR6GKS33KG0
Декларации по чл.12 от ЗПУКИ

(по чл.41, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и във  връзка с Параграф 2, ал.3 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

 

На кметове на кметства подали декларация за имущество и интереси-част І:имущество и част ІІ:интереси по чл. 35, ал.1, т. 2 във връзка с Параграф 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество ( ЗПКОНПИ)  

 

 

изтегли от    РЕГИСТЪР

 

 

 

 

 

 

Декларации по чл.12 от ЗПУКИ 

Севдалин Бойков Хъшинов - Председател на Общински съвет   

 линк 1   линк 2   

Емил Сашев Димитров   

   линк 1   линк 2    

Здравко Нейков Николов   

  линк 1   линк 2   

Зорка Асенова Димитрова   

   линк 1   линк 2   

Стоянка Вихърова Чонева   

   линк 1   линк 2