Z6_HQ8A1O82KOCL50ATDQ9M7U2011
Z7_HQ8A1O82KOCL50ATDQ9M7U20D6
Декларации по чл.12 ЗПУКИ

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
на Кмет на община, кметове на кметства и общински служители

 

 

Декларации по чл.12 от ЗПУКИ - Кмет на община и Кметове на кметства  Изтегли
Милен Дафинов Белчев - Кмет на Община Баните Линк
Линк
Бистра Бисерова Топалова - Кмет на с.Вишнево   Линк  
Линк
Едита Илиева Текьова - Кмет на с.Вълчан дол  Линк  
Линк
Асен Щерев Дерменджиев - Кмет на с.Гълъбово Линк
Линк
Севда Антимова Чолакова - Кмет на с.Давидково  Линк  
Линк
Магдалена Бисерова Малинова - Кмет на с.Дрянка  Линк  
Линк
Венцислав Миланов Шишков - Кмет на с.Загражден Линк 
Линк
Росен Райков Илиев - Кмет на с.Малка Арда Линк 
Линк
Невен Дафинов Белчев - Кмет на с.Оряховец Линк 
Линк
Митко Борисов Панчугов - Кмет на с.Стърница Линк 

 

 

 

Декларации по чл.12 от ЗПУКИ - Общински служители   
Декларации по чл.12, т.1 във връзка с чл.5 от ЗПУКИ Линк 
Декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от ЗПУКИ   Линк   
Линк
Декларации по чл.12, т.3 от ЗПУКИ Линк
Архив декларации по чл.12  т.1, т.2, т.3 Линк