Z6_HQ8A1O82K8KUA0AJR6GKS33U01
Z7_HQ8A1O82K0U2F0AROBVD720CP1
Публични покани
Дата на обявяване Наименование на предмета Вид Статус
22.02.2016 г.

Доставка на горива и масла за нуждите на автопарка на общинска администрация - Баните, с. Баните, община Баните, обл. Смолян

 

ID 9050621 - в Портала за обществени поръчки към АОП

Oткрита Отворена
05.06.2015 г.

Пречиствателно съоръжение за питейни води-Автоматичен самопречистващ се филтър с. Стърница, община Баните.

 

ID 9042528 -в Портала за обществени поръчки към АОП

Oткрита Възложена
12.01.2015 г.

Пречиствателно съоръжение за питейни води-Автоматичен самопречистващ се филтър с. Стърница, община Баните

 

ID 9037929 - в Портала за обществени поръчки към АОП

Oткрита Прекратена
17.12.2014 г.

Изпълнение на СМР на обект „Плочест водосток на р.Тикла на общински път Давидково – Дебеляново, община Баните, област Смолян .

 

ID 90375278 - в Портала за обществени поръчки към АОП

Oткрита Възложена
17.12.2014 г.

Възстановяване на подпорна стена и банкети на път Баните – Вишнево.


ID
9037527 - в Портала за обществени поръчки към АОП

Oткрита Възложена
24.11.2014 г.

Изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на „Спортна площадка и съблекалня в УПИ ІІ –обществено обслужване в кв. 50 с. Баните-Оряховец, община Баните.


ID
9036444 - в Портала за обществени поръчки към АОП

Oткрита Затворена
24.11.2014 г.

Изпълнение на СМР на обект„ Възстановяване на подпорна стена в КВ. 23, между О.Т. 83 и 84 в махала Парунска, с. Стърница община Баните, област Смолян.


ID
9036443 - в Портала за обществени поръчки към АОП

Oткрита Затворена