Z6_HQ8A1O82K8KUA0AJR6GKS33E95
Z7_HQ8A1O82K8KUA0AJR6GKS33EV7
Обществени поръчки до 15.04.16г.

Данни за възложителя:

Община Баните, Област Смолян, ул. "Стефан Стамболов" №3, тел. 03025 / 22 20