Z6_HQ8A1O82KO2A80A3OKQGAK0E44
Z7_HQ8A1O82K8KUA0AJR6GKS33GU7
Състав Бивши председатели Постоянни комисии Предишни представители на ИК Отчет за дейността на ОС и неговите комисии Заседание на ОБС и график на заседанията Протоколи от заседания на Общински съвет Протоколи от заседания на Постоянни комисии Решения на ОБС Проект на наредби Наредби Декларации по чл.12 от ЗПУКИ
Отчети за дейността на ОС и неговите комисии

файлове за изтегляне:

Отчет за дейността на Общински съвет - Баните и на неговите комисии за периода - 03.11.2011 г. – 30.06.2012 г.

Отчет за дейността на Общински съвет - Баните и на неговите комисии за периода - 01.07.2012 г. – 31.12.2012 г.

Отчет за дейността на Общински съвет - Баните и неговите комисии за периода - 01.01.2013 г. – 30.06.2013 г.

Отчет за дейността на Общински съвет - Баните и на неговите комисии за периода - 01.07.2013 г. – 31.12.2013 г.

Отчет за дейността на Общински съвет - Баните и на неговите комисии за периода - 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г.

Отчет за дейността на Общински съвет - Баните и на неговите комисии за периода - 01.07.2014 г. – 31.12.2014 г.

Отчет за дейността на Общински съвет - Баните и на неговите комисии за периода - 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г.

Отчет за дейността на Общински съвет - Баните и на неговите комисии за периода - 10.11.2015 г. – 30.06.2016 г.

Отчет за дейността на Общински съвет - Баните и на неговите комисии за периода - 30.06.2016 г. – 31.12.2016 г.

Отчет за дейността на Общински съвет - Баните и на неговите комисии за периода - 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

Отчет за дейността на Общински съвет - Баните и на неговите комисии за периода - 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г.

Отчет за дейността на Общински съвет - Баните и на неговите комисии за периода - 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.

Отчет за дейността на Общински съвет - Баните и на неговите комисии за периода - 01.07.2018 г. - 31.12.2018 г.

Отчет за дейността на Общински съвет - Баните и на неговите комисии за периода - 01.01.2019 г. - 30.06.2019 г.

Отчет за дейността на Общински съвет - Баните и неговите комисии за периода от 08.11.2019 г. до 30.06.2020 г.

Отчет за дейността на Общински съвет - Баните и неговите комисии за периода - 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г.

Отчет за дейността на Общински съвет - Баните и неговите комисии за периода - 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.

Отчет за дейността на Общински съвет - Баните и неговите комисии за периода - 01.07.2021 г. – 31.12.2021 г.

Отчет за дейността на Общински съвет - Баните и на неговите комисии за периода - 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.

Отчет за дейността на Общински съвет - Баните и неговите комисии за периода - 01.07.2022 г. – 31.12.2022 г.

 

Отчет за дейността на Общински съвет - Баните и на неговите комисии за периода - 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г.