Отчети за дейността на ОС и неговите комисии

Файлове за изтегляне:

Отчет за дейността на Общински съвет - Баните и на неговите комисии за периода - 03.11.2011 г. – 30.06.2012 г.

Отчет за дейността на Общински съвет - Баните и на неговите комисии за периода - 01.07.2012 г. – 31.12.2012 г.

Отчет за дейността на Общински съвет - Баните и неговите комисии за периода - 01.01.2013 г. – 30.06.2013 г.

Отчет за дейността на Общински съвет - Баните и на неговите комисии за периода - 01.07.2013 г. – 31.12.2013 г.

Отчет за дейността на Общински съвет - Баните и на неговите комисии за периода - 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г.

Отчет за дейността на Общински съвет - Баните и на неговите комисии за периода - 01.07.2014 г. – 31.12.2014 г.

Отчет за дейността на Общински съвет - Баните и на неговите комисии за периода - 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г.

Отчет за дейността на Общински съвет - Баните и на неговите комисии за периода - 10.11.2015 г. – 30.06.2016 г.

Отчет за дейността на Общински съвет - Баните и на неговите комисии за периода - 30.06.2016 г. – 31.12.2016 г.

Отчет за дейността на Общински съвет - Баните и на неговите комисии за периода - 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

Отчет за дейността на Общински съвет - Баните и на неговите комисии за периода - 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г.

Отчет за дейността на Общински съвет - Баните и на неговите комисии за периода - 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.

Отчет за дейността на Общински съвет - Баните и на неговите комисии за периода - 01.07.2018 г. - 31.12.2018 г.

Отчет за дейността на Общински съвет - Баните и на неговите комисии за периода - 01.01.2019 г. - 30.06.2019 г.

Отчет за дейността на Общински съвет - Баните и неговите комисии за периода от 08.11.2019 г. до 30.06.2020 г.

Отчет за дейността на Общински съвет - Баните и неговите комисии за периода - 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г.

Отчет за дейността на Общински съвет - Баните и неговите комисии за периода - 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.

Отчет за дейността на Общински съвет - Баните и неговите комисии за периода - 01.07.2021 г. – 31.12.2021 г.