Информация за Е-услуги на ОА Баните
за проучване удовлетвореността на гражданите от административното обслужване в Община Баните