Z6_HQ8A1O82KGU370ANOL74LPBAO3
Z7_HQ8A1O82KGU370ANOL74LPBA42
Пряко договаряне
Дата на обявяване Наименование на предмета Вид Статус
16.11.2018 г.

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна и улична мрежа за сезон 2018/2019 година на територията на Община Баните, област Смолян” за   Обособена позиция № 2: Зимно поддържане и снегопочистване на SML3003/ІІІ-8611, Загражден – Давидково/ - Босилково - мах. Катраница- /SML3007/; SML2004 /ІІІ – 8611/ Давидково – Стрърница – Преслупа; SML3005 /ІІІ – 8611, Давидково – Оряховец / - Дебеляново – Малко Крушево; SML3007 /ІІІ-8611, Давидково- Граница общ./Баните- Лъки/- Манастир/PDV2130/

Oткрита Отворена
24.01.2018 г.

„Аварийни ремонтно-възстановителни работи на покрива на физкултурния салон на ОУ  "Свети Свети Кирил и Методий" с. Давидково"

Oткрита Отворена
28.11.2017 г.

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна и улична мрежа за сезон 2017/2018 година на територията на Община по обособена позиция №2-Зимно поддържане и снегопочистване на SML3003/ІІІ-8611, Загражден – Давидково/ - Босилково - мах. Катраница- /SML3007/; SML2004 /ІІІ – 8611/ Давидково – Стрърница – Преслупа; SML3005 /ІІІ – 8611, Давидково – Оряховец / - Дебеляново – Малко Крушево; SML3007 /ІІІ-8611, Давидково- Граница общ./Баните- Лъки/- Манастир/PDV2130/

Oткрита Отворена