COVID-19

 

Важни телефонни номера на Община Баните

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Горещи телефони за подаване на сигнали във връзка с COVID-19:

БЧК-Смолян –  0301/6 32 97, отговаря от 6:00 часа до 22:00 часа;

РЗИ-Смолян – 0883348633, отговаря след 15:00 часа; 0884495765, отговаря след 17:00 часа;

Областна администрация Смолян - 0301/60193, денонощен;

Община Баните – 0887622219;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

По-важни промени в дейността на общините съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Актуална информация за предприетите мерки на територията на община Баните за предотвратяване разпространението на коронавируса

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информация

    На официалните страници на Министерство на Здравеопазването и Регионална здравна инспекция - Смолян са публикувани информационни материали свързани с превенцията на заболяванията и разпространението на COVID-19, които могат да бъдат използвани от гражданите и организациите, както и алгоритъма за дезинфекция на обектите с обществено предназначение.

Всеки нуждаещ се от информация свързана с коронавируса може да позвъни на тел. 0301/ 5 89 40 в рамките на работния ден на РЗИ – Смолян. Такава може да бъде получена и на денонощния телефонен номер на Министерство на здравеопазването- 02 807 87 57

Ръководството на РЗИ-Смолян призовава жителите на областта да изпълняват съветите на специалистите.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Коронавирус (COVID-19) - Какво трябва да знаете? Какво да направите, ако пътувате? Правила за хигиена и как да действаме. Погрижете се за психичното си здраве в ситуацията с коронавирус

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Списък на доброволците от Община Баните

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обобщена информация от РЗИ–Смолян за разпространението на COVID-19 в Смолянска област  към 12.04.2020г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Списък на дарителите, които се включиха в борбата с КОВИД-19 и дариха предпазни средства и дезинфектанти за жителите на Община Баните

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Дата  Документ
10.03.2020 г.
Заповед №РД-92 от 10.03.2020г. на Кмета на Община Баните

за предприетите мерки против разпространението на коронавируса

10.03.2020 г.
Заповед №РД-93 от 10.03.2020г. на Кмета на Община Баните

относно: Поименен състав на общински съвет по сиурност на Община Баните за 2020 г. и общински кризисен щаб за борба с Коронавирус 19

10.03.2020 г.

Протокол №1 от 10.03.2020г.  на общински съвет по сигурност на Община Баните за 2020 година и общински кризисен щаб за бобра с Коронавирус (COVID-19), назначена със Заповед №РД-93/10.03.2020 год. на Кмета на Община Баните

 

11.03.2020 г.

Заповед №РД-96 от 10.03.2020г. на Кмета на Община Баните

11.03.2020 г.
Заповед №РД-98 от 11.03.2020г. на Кмета на Община Баните

относно: временна организация на движението

13.03.2020 г.
Заповед №РД-102 от 13.03.2020г. на Кмета на Община Баните

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.63, ал.1,4,5 от Закона за здравето, чл.65, ал.1, т.3 от Закона за защита при бедствия, във връзка обявеното извънредно положение на територията на Република България и писмо изх.№03-164-2/11.03.2020г. на РЗИ-Смолян, съдържащо алгоритъм на дезинфекционни мероприятия в УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19 в обекти с обществено предназначение....

13.03.2020 г.
Заповед №РД-103 от 13.03.2020г. на Кмета на Община Баните

относно: Въвеждане на следните противоепидемични мерки на територията на община Баните до 29.03.2020г.

13.03.2020 г.  
14.03.2020 г.

Заповед №РД-01-124 от 13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването

относно: актуализирана заповед на Министъра на здравеопазването относно въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България 

16.03.2020 г. Заповед № ОС-04-02-99 от 19.03.2020г. на Областен Управител гр.Смолян и Председател на Областния съвет по сигурност
16.03.2020 г.
Заповед №РД-105 от 16.03.2020г. на Кмета на Община Баните

относно: Въвеждане на следните противоепидемични мерки на територията на община Баните, считано за неопределено време до отмяна на обявеното извънредно положение

18.03.2020 г. Протокол №2 от 10.03.2020г.  на общински съвет по сигурност на Община Баните за 2020 година и общински кризисен щаб за бобра с Коронавирус (COVID-19), назначена със Заповед №РД-93/10.03.2020 год. на Кмета на Община Баните
18.03.2020 г.

Заповед №РД-107 от 19.03.2020г. на Кмета на Община Баните

19.03.2020 г. Заповед № ОС-04-02-99 от 19.03.2020г. на Областен Управител гр.Смолян и Председател на Областния съвет по сигурност
19.03.2020 г.
Заповед №РД-108 от 19.03.2020г. на Кмета на Община Баните

относно: противоепидемични мерки на територията на община Баните, както и вечерен час от 22:00 часа до 06:00 часа

20.03.2020 г.

Заповед №РД-110 от 19.03.2020г. на Кмета на Община Баните

относно: разписание на автобусните линии

21.03.2020 г.
Заповед №РД-01-143 на Министъра на здравеопазването

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19

21.03.2020 г. Протокол №3 от 10.03.2020г.  на общински съвет по сигурност на Община Баните за 2020 година и общински кризисен щаб за бобра с Коронавирус (COVID-19), назначена със Заповед №РД-93/10.03.2020 год. на Кмета на Община Баните
24.03.2020 г.

Заповед №РД-115 от 24.03.2020г. на Кмета на Община Баните

относно: допълване състава на членовете на общинския кризисен щаб за борба с COVID-19

25.03.2020 г.

Заповед №РД-01-153 от 25.03.2020г. на Министъра на здравеопазването

относно: изменям и допълвам Заповед №РД-01-143 от 20.03.2020г.  

26.03.2020 г.

Заповед №РД-01-38 от 26.03.2020г. на РЗИ-Смолян  

относно: Въвеждане на следните противоепидемични мерки в обекти с обществено предназначение на територията на област Смолян, за срока на действие на извънредното положение

15.04.2020 г.

Заповед №РД-134 от 15.04.2020г. на Кмета на Община Баните

относно: Преустановяване движението на моторни превозни средства по междуобщински път „Дрянка – Касапско – Върбина“ в участъка от територията на Община Баните, землище Дрянка, считано от 16.04.2020 год.  до второ нареждане

04.05.2020 г.
Заповед №РД-137 от 04.05.2020г. на Кмета на Община Баните

относно: за изменение и допълнение на моя Заповед № РД-103/13.03.2020 год.

05.05.20 г.
Заповед №РД-01-250 на Министъра на здравеопазването

относно: за изменение и допълнение на Заповед ...