Z6_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1PM5
Z7_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1P94
COVID-19

 

Важни телефонни номера на Община Баните

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Горещи телефони за подаване на сигнали във връзка с COVID-19:

БЧК-Смолян –  0301/6 32 97, отговаря от 6:00 часа до 22:00 часа;

РЗИ-Смолян – 0883348633, отговаря след 15:00 часа; 0884495765, отговаря след 17:00 часа;

Областна администрация Смолян - 0301/60193, денонощен;

Община Баните – 0887622219;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

По-важни промени в дейността на общините съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Актуална информация за предприетите мерки на територията на община Баните за предотвратяване разпространението на коронавируса

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информация

    На официалните страници на Министерство на Здравеопазването и Регионална здравна инспекция - Смолян са публикувани информационни материали свързани с превенцията на заболяванията и разпространението на COVID-19, които могат да бъдат използвани от гражданите и организациите, както и алгоритъма за дезинфекция на обектите с обществено предназначение.

Всеки нуждаещ се от информация свързана с коронавируса може да позвъни на тел. 0301/ 5 89 40 в рамките на работния ден на РЗИ – Смолян. Такава може да бъде получена и на денонощния телефонен номер на Министерство на здравеопазването- 02 807 87 57

Ръководството на РЗИ-Смолян призовава жителите на областта да изпълняват съветите на специалистите.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Коронавирус (COVID-19) - Какво трябва да знаете? Какво да направите, ако пътувате? Правила за хигиена и как да действаме. Погрижете се за психичното си здраве в ситуацията с коронавирус

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Списък на доброволците от Община Баните

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обобщена информация от РЗИ–Смолян за разпространението на COVID-19 в Смолянска област  към 12.04.2020г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Списък на дарителите, които се включиха в борбата с КОВИД-19 и дариха предпазни средства и дезинфектанти за жителите на Община Баните

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Дата  Документ
10.03.2020 г.
Заповед №РД-92 от 10.03.2020 г. на Кмета на Община Баните

за предприетите мерки против разпространението на коронавируса

10.03.2020 г.
Заповед №РД-93 от 10.03.2020 г. на Кмета на Община Баните

относно: Поименен състав на общински съвет по сиурност на Община Баните за 2020 г. и общински кризисен щаб за борба с Коронавирус 19

10.03.2020 г.

Протокол №1 от 10.03.2020 г.  на общински съвет по сигурност на Община Баните за 2020 година и общински кризисен щаб за бобра с Коронавирус (COVID-19), назначена със Заповед №РД-93/10.03.2020 год. на Кмета на Община Баните

 

11.03.2020 г.

Заповед №РД-96 от 10.03.2020 г. на Кмета на Община Баните

11.03.2020 г.
Заповед №РД-98 от 11.03.2020 г. на Кмета на Община Баните

относно: временна организация на движението

13.03.2020 г.
Заповед №РД-102 от 13.03.2020 г. на Кмета на Община Баните

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.63, ал.1,4,5 от Закона за здравето, чл.65, ал.1, т.3 от Закона за защита при бедствия, във връзка обявеното извънредно положение на територията на Република България и писмо изх.№03-164-2/11.03.2020г. на РЗИ-Смолян, съдържащо алгоритъм на дезинфекционни мероприятия в УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19 в обекти с обществено предназначение....

13.03.2020 г.
Заповед №РД-103 от 13.03.2020 г. на Кмета на Община Баните

относно: Въвеждане на следните противоепидемични мерки на територията на община Баните до 29.03.2020г.

13.03.2020 г.  
14.03.2020 г.

Заповед №РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

относно: актуализирана заповед на Министъра на здравеопазването относно въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България 

16.03.2020 г. Заповед №ОС-04-02-99 от 19.03.2020 г. на Областен Управител гр.Смолян и Председател на Областния съвет по сигурност
16.03.2020 г.
Заповед №РД-105 от 16.03.2020 г. на Кмета на Община Баните

относно: Въвеждане на следните противоепидемични мерки на територията на община Баните, считано за неопределено време до отмяна на обявеното извънредно положение

18.03.2020 г. Протокол №2 от 10.03.2020 г.  на общински съвет по сигурност на Община Баните за 2020 година и общински кризисен щаб за бобра с Коронавирус (COVID-19), назначена със Заповед №РД-93/10.03.2020 год. на Кмета на Община Баните
18.03.2020 г.

Заповед №РД-107 от 19.03.2020 г. на Кмета на Община Баните

19.03.2020 г. Заповед № ОС-04-02-99 от 19.03.2020 г. на Областен Управител гр.Смолян и Председател на Областния съвет по сигурност
19.03.2020 г.
Заповед №РД-108 от 19.03.2020 г. на Кмета на Община Баните

относно: противоепидемични мерки на територията на община Баните, както и вечерен час от 22:00 часа до 06:00 часа

20.03.2020 г.

Заповед №РД-110 от 19.03.2020 г. на Кмета на Община Баните

относно: разписание на автобусните линии

21.03.2020 г.
Заповед №РД-01-143 на Министъра на здравеопазването

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19

21.03.2020 г. Протокол №3 от 10.03.2020 г.  на общински съвет по сигурност на Община Баните за 2020 година и общински кризисен щаб за бобра с Коронавирус (COVID-19), назначена със Заповед №РД-93/10.03.2020 год. на Кмета на Община Баните
24.03.2020 г.

Заповед №РД-115 от 24.03.2020 г. на Кмета на Община Баните

относно: допълване състава на членовете на общинския кризисен щаб за борба с COVID-19

25.03.2020 г.

Заповед №РД-01-153 от 25.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

относно: изменям и допълвам Заповед №РД-01-143 от 20.03.2020г.  

26.03.2020 г.

Заповед №РД-01-38 от 26.03.2020 г. на РЗИ-Смолян  

относно: Въвеждане на следните противоепидемични мерки в обекти с обществено предназначение на територията на област Смолян, за срока на действие на извънредното положение

15.04.2020 г.

Заповед №РД-134 от 15.04.2020 г. на Кмета на Община Баните

относно: Преустановяване движението на моторни превозни средства по междуобщински път „Дрянка – Касапско – Върбина“ в участъка от територията на Община Баните, землище Дрянка, считано от 16.04.2020 год.  до второ нареждане

04.05.2020 г.

Заповед №РД-137 от 04.05.2020 г. на Кмета на Община Баните

относно: за изменение и допълнение на моя Заповед № РД-103/13.03.2020 год.

05.05.2020 г.

Заповед №РД-01-250 от 05.05. 2020 г. на Министъра на здравеопазването

относно: за изменение и допълнение на Заповед ...

01.06.2020 г.
Заповед №РД-09-554 от 29.05.2020 г. на Министъра на младежта и спорта 

относно:  Считано от 26.05.2020г. се разрешават индивидуалните и колективните спортни занимания на закрито и на открито, без състезателен характер, без публика за деца до 18 годишна възраст.

01.06.2020 г.

Заповед №РД-01-61 от 01.06.2020 г. на РЗИ-Смолян  - линк

Отменям издадените предписания за налагане на 14-дневна карантина на българските граждани, гражданите на държави членки на Европейския съюз (ЕС), Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, на страни по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан), Република Сърбия и Република Северна Македония, членовете на семействата на български граждани, както и лицата, които са във фактическо съжителство с български гражданин, лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства,  с адреси за изтърпяване на карантината  - територията на област Смолян, които са влезли на територията на странатана за периода от 20.05.2020 до 31.05.2020 г. и по отношение на които причината за поставяне под карантина не е в качеството им на потвърден случай или поради осъществен контакт с болен от COVID-19, с изключение на кръга от лица, посочени в т.2 по-долу.

27.06.2020 г.

Заповед №РД-183 от 27.06.2020 г. на Кмета на Община Баните

относно: Обществени мероприятия (събрания и др.), Културно-развлекателни дейности събирания могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет на открито и закрито. 

Поставянето на защитна маска за лице е задължително.

13.07.2020 г. Заповед №РД-193 от 13.07.2020 г. на Кмета на Община Баните
19.08.2020 г. Заповед №РД-241 от 19.08.2020 г. на Кмета на Община Баните
16.10.2020 г.

Заповед №РД-290 от 15.10.2020 г. на Кмета на Община Баните

относно: звено за контрол

22.10.2020 г.

Заповед №РД-01-609 от 21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването

относно: Въвеждане на следните противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 22.10.2020 г. до 30.11.2020 г.

24.10.2020 г.

Заповед №РД-294 от 23.10.2020 г. на Кмета на Община Баните

Приложения

28.10.2020 г.

Заповед №РД-300 от 28.10.2020 г. на Кмета на Община Баните

29.10.2020 г.

Заповед №РД-302 от 29.10.2020 г. на Кмета на Община Баните

30.10.2020 г.

Заповед №РД-01-138 от 30.10.2020 г. на директора на РЗИ-Смолян

10.11.2020 г. Заповед №РД-312 от 10.11.2020 г. на Кмета на Община Баните
27.11.2020 г. Заповед №РД-324 от 27.11.2020 г. на Кмета на Община Баните
21.12.2020 г. Заповед №РД-346 от 21.12.2020 г. на ВрИД Кмет на Община Баните
28.01.2021 г. Заповед №РД-48 от 28.01.2021 г. на ВрИД Кмет на Община Баните
19.03.2021 г.

Заповед №РД-01-173 от 18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването

относно: Временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

22.03.2021 г.

Заповед №РД-153 от 22.03.2021 г. на Кмета на Община Баните

относно: Да бъде преустановено до второ нареждане провеждането на пазарни дни /вторник и четвъртък/ за промишлени стоки на територията на с.Баните - на улица „Стефан Стамболов“, считано от 23.03.2021 г.

31.03.2021 г.

Заповед №РД-01-194 от 30.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването

относно: Временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 01.04.2021 г. до 30.04.2021 г.

09.04.2021 г.

Заповед №РД-01-220 от 08.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването

относно: Временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г. Отменя се Заповед № РД-01-197/31.03.2021 г.

15.04.2021 г.

Заповед №РД-190 от 15.04.2021 г. на Кмета на Община Баните

относно: Считано от 20.04.2021 г. се възобновява провеждането на общинския пазар на открито /вторник и четвъртък/ в с.Баните, общ.Баните, обл.Смолян. Отменя се Заповед №РД-153 от 22.03.2021 г.

31.08.2021 г.

Заповед №РД-360 от 31.08.2021 г. на Кмета на Община Баните

относно: Временни противоепидемични мерки на територията на община Баните, считано от 31.08.2021 г. до 30.09.2021 г.

07.09.2021 г.

Заповед №РД-01-748 от 02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването

относно: Временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 07.09.2021 г. до 31.10.2021 г. 

12.01.2022 г.

Заповед №РД-01-3 от 11.01.2022 г. на РЗИ-Смолян  

относно: Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Смолян, считано от 12.01.2022г.

31.01.2022 г.

Заповед №РД-01-24 от 28.01.2022 г. на РЗИ-Смолян 

относно: Въвеждане на допълнителни временни противоепидемични мерки на територията на област Смоля, считано от 31.01.2022 г.