Z6_HQ8A1O82KOCL50ATDQ9M7U20U2
Z7_HQ8A1O82KOCL50ATDQ9M7U20L7
Контакти

Важни телефонни номера на Община Баните

Име Име, Фамилия и Длъжност  телефон

 Общинска администрация - Баните

централа

 

03025/22 20

 

 Кмет на Община Баните

Кмет

Павлин Белчев

03025/22 20/ в.100

e-mail: banite@banite.egov.bg

 Заместник-кмет на Община Баните Зорка  Маджарова

03025/22 20/ в.119

e-mail: Zorka.Madzharova@banite.egov.bg

 Заместник-кмет на Община Баните Ферад Емин

03025/22 20/ в.115

e-mail: Ferad.Emin@banite.egov.bg

 Секретар на на Община Баните Здравко Патев

03025/22 20/ в.110

e-mail: sekretar@banite.egov.bg

 Кметство Давидково 

Кмет

Юлия Али

4944 с.Давидково, община Баните,

ул."Европа" №100, сл. тел.: 0876476126;

e-mail: kmetstvo.davidkovo@banite.egov.bg

 Кметство Оряховец

Кмет

Карамфил Шуменски

4942 с.Оряховец, общ.Баните,

сл. тел.: 0886673080;

e-mail: kmetstvo.oryahovets@banite.egov.bg

 Кметство Гълъбово

Кмет

Митко Димитров

4938 с.Гълъбово, общ.Баните,

сл. тел.: 0888658122;

e-mail: kmetstvo.galabovo@banite.egov.bg

 Кметство Загражден

Кмет

Венцислав Шишков

4950 с.Загражден, общ.Баните,

ул."22 септември" №19

сл. тел.: 0877119211;

e-mail: kmetstvo.zagrazhden@banite.egov.bg

 Кметство Стърница

Кмет

Емил Хаджиев

4957 с.Стърница, общ.Баните,

сл. тел.: 0888993132;

e-mail: kmetstvo.starnitsa@banite.egov.bg

 Кметство Вишнево

Кмет

Бистра Топалова

4939 с.Вишнево, общ.Баните,

сл. тел.: 0877114649;

e-mail: kmetstvo.vishnevo@banite.egov.bg

 Кметство Дрянка

Кмет

Магдалена Малинова

4941 с.Дрянка, общ.Баните,

сл. тел.: 0877289058;

e-mail: kmetstvo.dryanka@banite.egov.bg

 Кметство Малка Арда

Кмет

Митко Шехов

4742 с.Малка Арда, обш.Баните,

сл. тел.: 0889963095;

e-mail: kmetstvo_M.Arda@banite.egov.bg

 Кметство Вълчан дол

Кметски наместник

Едита Текьова

4947 с.Вълчан дол, общ.Баните,

сл. тел.: 0885839085

e-mail: kmetstvo.ValchanDol@banite.egov.bg

 Кметство Глогино

Кметски наместник

Бинка Терзиева

4948 с.Глогино, общ.Баните,

сл. тел.: 0889851136

e-mail: kmetstvo.glogino@banite.egov.bg

 Кметство Босилково

Изпълнението на функциите по административно обслужване и благоустрояване се извършват от кмета на с.Давидково - Юлия Али;

 

4945 с.Босилково, общ.Баните,

сл.тел.: 087 6 476126

 Обща инфромация  за кметствата и кметските наместничества в Община Баните

Булстат: BG000614952

Контролиращ орган:

Общинска администрация Баните

Жалби, сигнали и предложения, се подават:

 

1.Във всяко кметство и кметско наместничесво;

2. В  Център за административно обслужване (ЦАО) в сградата на Община Баните

2. на e-mail: banite@banite.egov.bg

3. чрез сайта на Общината banite.egov.bg

4. на тел.:03025/22 20

 

Ред за обжалване на административни актове : Линк

 

 

 

Участък „Полиция”-с.Баните: тел. 166, 03025/22 80 и 03025/22 82
Регионална служба „Пожарна безопасност и спасяване”-тел.: 160, 03025/21-33
Български пощи РПС-Баните: 03025/20 21
Дирекция „Бюро по труда”-Баните: 03025/21-49
Дирекция „Социално подпомагане”-Баните: 03025/23-02
ОС „Земеделие”-Баните: 03025/20 89