Z6_HQ8A1O82KOCL50ATDQ9M7U20U2
Z7_HQ8A1O82KOCL50ATDQ9M7U20L7
Контакти

Важни телефонни номера на Община Баните

Име Име, Фамилия и Длъжност  телефон

Общинска администрация - Баните

централа

 

03025/22 20

 

Кмет на Община Баните

Кмет

Павлин Белчев

03025/22 20/ в.100
Кметство Давидково 

Кмет

Севда Чолакова

4944 с.Давидково, община Баните,

ул."Европа" №100, сл. тел.: 0887444606;

e-mail: kmetstvo.davidkovo@banite.egov.bg

Кметство Оряховец

Кмет

Карамфил Шуменски

4942 с.Оряховец, общ.Баните,

сл. тел.: 0886673080;

e-mail: kmetstvo.oryahovets@banite.egov.bg

Кметство Гълъбово

Кмет

Маруся Караасенова

4938 с.Гълъбово, общ.Баните,

сл. тел.: 0879156795;

e-mail: kmetstvo.galabovo@banite.egov.bg

Кметство Загражден

Кметски наместник

Венета Хитова

4950 с.Загражден, общ.Баните,

ул."22 септември" №19

сл. тел.: 0886518803;

e-mail: kmetstvo.zagrazhden@banite.egov.bg

Кметство Стърница

Кметски наместник

Емил Хаджиев

4957 с.Стърница, общ.Баните,

сл. тел.: 0888993132;

e-mail: kmetstvo.starnitsa@banite.egov.bg

Кметство Вишнево

Кметски наместник

Бистра Топалова

4939 с.Вишнево, общ.Баните,

сл. тел.: 0877114649;

e-mail: kmetstvo.vishnevo@banite.egov.bg

Кметство Дрянка

Кметски наместник

Магдалена Малинова

4941 с.Дрянка, общ.Баните,

сл. тел.: 0877289058;

e-mail: kmetstvo.dryanka@banite.egov.bg

Кметство Малка Арда

Кметски наместник

Митко Шехов

4742 с.Малка Арда, обш.Баните,

сл. тел.: 0889963095;

e-mail: kmetstvo_M.Arda@banite.egov.bg

Кметство Вълчан дол

Кметски наместник

Едита Текьова

4947 с.Вълчан дол, общ.Баните,

сл. тел.: 0885839085

e-mail: kmetstvo.ValchanDol@banite.egov.bg

Кметство Глогино

Кметски наместник

Бинка Терзиева

4948 с.Глогино, общ.Баните,

сл. тел.: 0889851136

e-mail: kmetstvo.glogino@banite.egov.bg

Кметство Босилково

Кметски наместник

Илия Чукаров

4945 с.Босилково, общ.Баните,

сл. тел.: 0888048958

Обща инфромация  за кметствата и кметските наместничества в Община Баните

Булстат: BG000614952

Контролиращ орган:

Общинска администрация Баните

Жалби, сигнали и предложения, се подават:

 

1.Във всяко кметство и кметско наместничесво;

2. В  Център за административно обслужване (ЦАО) в сградата на Община Баните

2. на e-mail: banite@banite.egov.bg

3. чрез сайта на Общината banite.egov.bg

4. на тел.:03025/22 20

 

Ред за обжалване на административни актове : Линк

 

 

 

Участък „Полиция”-с.Баните: тел. 166, 03025/22 80 и 03025/22 82
Регионална служба „Пожарна безопасност и спасяване”-тел.: 160, 03025/21-33
Български пощи РПС-Баните: 03025/20 21
Дирекция „Бюро по труда”-Баните: 03025/21-49
Дирекция „Социално подпомагане”-Баните: 03025/23-02
ОС „Земеделие”-Баните: 03025/20 89