Контакти

Важни телефонни номера на Община Баните

Име Име, Фамилия и Длъжност  телефон и е-поща

Общинска администрация - Баните

централа

 

03025/22 20

 

Кмет на Община

Кмет

Милен Белчев

03025/22 20/ в.100
Кметство Давидково

Кмет

Севда Чолакова

сл. тел.: 0887444606,                

e-mail: kmetstvo_davidkovo@abv.bg

Кметство Оряховец

Кмет

Карамфил Шуменски

сл. тел.: 0886673080,                       

e-mail: kmetstvo_oryahovets@abv.bg

Кметство Гълъбово

Кмет

Маруся Караасенова

сл. тел.: 0879156795,                       

e-mail: kmetstvo.galabovo@abv.bg

Кметство Загражден

Кметски наместник

Венета Хитова

сл. тел.: 0886518803,                       

e-mail: kmetstvo_zagrazhden@abv.bg

Кметство Стърница

Кметски наместник

Емил Хаджиев

сл. тел.: 0888993132,                       

e-mail: kmetstvo_starnica@abv.bg

Кметство Вишнево

Кметски наместник

Бистра Топалова

сл. тел.: 0877114649,                       

e-mail: kmetstvo.vishnevo@abv.bg

Кметство Дрянка

Кметски наместник

Магдалена Малинова

сл. тел.: 0877289058,                       

e-mail: kmetstvo_dryanka@abv.bg

Кметство Малка Арда

Кметски наместник

Митко Шехов

сл. тел.: 0889963095,                       

e-mail: kmetstvo_m.arda@abv.bg

Кметство Вълчан дол

Кметски наместник

Едита Текьова

сл. тел.: 0885839085,                       

e-mail: edita01@abv.bg

Кметско наместничество с. Глогино

Кметски наместник

Бинка Терзиева

сл. тел.: 0889851136,                       

e-mail:

 

 

Участък „Полиция”-с.Баните: тел. 166, 03025/22 80 и 03025/22 82
Регионална служба „Пожарна безопасност и спасяване”-тел.: 160, 03025/21-33
Български пощи РПС-Баните: 03025/20 21
Дирекция „Бюро по труда”-Баните: 03025/21-49
Дирекция „Социално подпомагане”-Баните: 03025/23-02
ОС „Земеделие”-Баните: 03025/20 89