Z6_HQ8A1O82KO2A80A3OKQGAK0EO5
Z7_HQ8A1O82K8KUA0AJR6GKS33G40
Предишни представители на ИК

    

1. Райчо Стоянов Данаилов - 18 ноември 1987 г. - 05 юли 1991 г.   

 

2. Валентин Радев Златанов - 04 април 1979 г. - 17.11.1987 г.

 

3. Димитър Тодоров Дойновски - 15 януари 1966 г. - 03 април 1979 г.   

 

4. Емил Чавдаров Бърчинков - 01 юли 1959 г. - 14 януари 1966 г.    

 

5. Михаил Велков Дончев - 01 декември 1958 г. - 30 юни 1959 г.  

 

6. Здравко Ангелов Ешпеков - 01 януари 1953 г. - 30 ноември 1958 г.

 

7. Фимия Николова Драгнева - 01 март 1952 г. - 31 декември 1952 г.  

 

8. Бойчо Борисов Дончев - 01 юни 1951 г. - 28 февруари 1952 г.

 

9. Димитър Тодоров Дойновски - 01 януари 1951 г. - 31 май 1951 г.