Z6_HQ8A1O82KO2A80A3OKQGAK0EO5
Z7_HQ8A1O82K8KUA0AJR6GKS33G40
Състав Бивши председатели Постоянни комисии Предишни представители на ИК Отчет за дейността на ОС и неговите комисии Заседание на ОБС и график на заседанията Протоколи от заседания на Общински съвет Протоколи от заседания на Постоянни комисии Решения на ОБС Проект на наредби Наредби Декларации по чл.12 от ЗПУКИ
Предишни представители на ИК

    

1. Райчо Стоянов Данаилов - 18 ноември 1987 г. - 05 юли 1991 г.   

 

2. Валентин Радев Златанов - 04 април 1979 г. - 17.11.1987 г.

 

3. Димитър Тодоров Дойновски - 15 януари 1966 г. - 03 април 1979 г.   

 

4. Емил Чавдаров Бърчинков - 01 юли 1959 г. - 14 януари 1966 г.    

 

5. Михаил Велков Дончев - 01 декември 1958 г. - 30 юни 1959 г.  

 

6. Здравко Ангелов Ешпеков - 01 януари 1953 г. - 30 ноември 1958 г.

 

7. Фимия Николова Драгнева - 01 март 1952 г. - 31 декември 1952 г.  

 

8. Бойчо Борисов Дончев - 01 юни 1951 г. - 28 февруари 1952 г.

 

9. Димитър Тодоров Дойновски - 01 януари 1951 г. - 31 май 1951 г.