Z6_HQ8A1O82KO2A80A3OKQGAK0EO4
Z7_HQ8A1O82K8KUA0AJR6GKS33GO3
Постоянни комисии

Постоянна комисия по “Бюджет и финанси”


Емил Сашев Димитров - Председател

Бисер Альошев Илиев

Диана Велинова Фиданова

 
Постоянна комисия по “Стопанска политика и програми на Европейския съюз”


Кирчо Тасев Топчиев - Председател

Боряна Станиславова Карамфилова

Емил Сашев Димитров

 
Постоянна комисия по “Устройство на територията, общинска собственост, благоустрояване и комунална дейност”


Зорка Асенова Димитрова - Председател

Ивайло Красимиров Кискинов

Кирчо Тасев Топчиев

 
Постоянна комисия по “Образование, култура, здравеопазване, социални дейности и спорт”


Стоянка Вихърова Чонева - Председател

Здравко Нейков Николов

Венета Минчева Баръмова
 
Постоянна комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

Диана Велинова Фиданова - Председател

Боряна Станиславова Карамфилова

Бисер Альошев Илиев