ПРОЦЕДУРА №: 01
Обявена на: 28.11.2017 г.
С предмет

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна и улична мрежа за сезон 2017/2018 година на територията на Община по обособена позиция №2-Зимно поддържане и снегопочистване на SML3003/ІІІ-8611, Загражден – Давидково/ - Босилково - мах. Катраница- /SML3007/; SML2004 /ІІІ – 8611/ Давидково – Стрърница – Преслупа; SML3005 /ІІІ – 8611, Давидково – Оряховец / - Дебеляново – Малко Крушево; SML3007 /ІІІ-8611, Давидково- Граница общ./Баните- Лъки/- Манастир/PDV2130/

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: 01
Номер на преписката в РОП 00603-2017-0005
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Услуги


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...