Z6_HQ8A1O82K8GO80AR9OFTO00843
Z7_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3504
ПРОЦЕДУРА №: 00603-2016-0008
Обявена на: 28.06.2016 г.
С предмет

Реконструкция и рехабилитация на общински път Баните – Средна, община Баните

 

00603-2016-0008

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: 00603-2016-0008
Номер на преписката в РОП 00603-2016-0008
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Jul 28, 2016, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 29/07/2016 11:00 часа в Заседателната зала на община Баните, етаж 4, стая № 404
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...