Z6_HQ8A1O82K8GO80AR9OFTO00843
Z7_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3504
ПРОЦЕДУРА №: 00603-2017-0002
Обявена на: 07.07.2017 г.
С предмет

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ -  с. Баните, Община Баните, област Смолян - Изграждане на площадно пространство

 

00603-2017-0002

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: 00603-2017-0002
Номер на преписката в РОП 00603-2017-0002
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Aug 7, 2017, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 08/08/2017г. 10:00 часа в Заседателната зала на община Баните, етаж 4, стая № 404
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...