Z6_HQ8A1O82K8GO80AR9OFTO00843
Z7_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3504
ПРОЦЕДУРА №: publs020
Обявена на: 25.02.2020 г.
С предмет

"Ремонт и рехабилитация на улична мрежа и пътища на територията на община Баните по обособени позиции“.

 

00603-2020-0002

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: publs020
Номер на преписката в РОП 00603-2020-0002
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Mar 20, 2020, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 23.03.2020г., 09:00 часа в Заседателната зала на ОА Баните, етаж 4, стая № 404
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...