Z6_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3KG4
Z7_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3T23
ПРОЦЕДУРА №: 002
Обявена на: 13.09.2016 г.
С предмет

Покана за пазарни консултации 002
Покана за пазарни консултации за проект: "Пречиствателно съоръжение за питейни води - Автоматичен самопречистващ се филтър, с.Стърница, община Баните"

Вид
Oткрита
Статус
Отворена
Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...