Z6_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3KG4
Z7_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3T23
ПРОЦЕДУРА №: 003
Обявена на: 14.09.2016 г.
С предмет

Покана за пазарни консултации 003 
Покана за пазарни консултации за проект: "Реконструкция и рехабилитация на довеждащи водопроводи за захранване на с.Стърница, с.Давидково, с.Оряховец, с.Баните, с.Дрянка, с.Вишнево, община Баните"

 

Вид
Oткрита
Статус
Отворена
Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...