Z6_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3KG4
Z7_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3T23
ПРОЦЕДУРА №: 004
Обявена на: 26.06.2018 г.
С предмет

Покана за пазарни консултации 004

Покана за пазарни консултации за проект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОБНОВЯВАНЕ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО, ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОГРАДА, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ВЕСЕЛИН МАРИНОВ“ В С. БАНИТЕ И ГРУПИТЕ КЪМ НЕЯ В С. ГЪЛЪБОВО, С. ДАВИДКОВО, С. ЗАГРАЖДЕН И С. ОРЯХОВЕЦ, ОБЩИНА БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

Вид
Oткрита
Статус
Отворена
Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...