Z6_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3KG4
Z7_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3T23
ПРОЦЕДУРА №: 005
Обявена на: 29.06.2018 г.
С предмет

Покана за пазарни консултации 005

Покана за пазарни консултации за проект:„Обновяване на пешеходна  зона, площадно и парково пространство в с. Баните, с. Гълъбово, с. Давидково и с. Оряховец, община Баните, област Смолян”

Вид
Oткрита
Статус
Отворена
Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...