Z6_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3KG4
Z7_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3T23
ПРОЦЕДУРА №: 006
Обявена на: 12.11.2018 г.
С предмет

Покана за пазарни консултации 006

Покана за пазарни консултации за проект: „Реконструкция и обновяване на дворно пространство, площадки, съоръжения и ограда  в  Средно училище „Христо Ботев” село Баните, област Смолян”

Вид
Oткрита
Статус
Отворена
Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...