Z6_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3KG4
Z7_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3T23
ПРОЦЕДУРА №: 009
Обявена на: 03.10.2019 г.
С предмет

Покана за пазарни консултации 009 
Покана за пазарни консултации за обект:  „Изграждане на мултифункционално публично пространство за туристическа рекреация и спортна профилактика в село Баните, област Смолян”

Вид
Oткрита
Статус
Отворена
Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...