Z6_HQ8A1O82KOCL50ATDQ9M7U20C4
Z7_HQ8A1O82KOCHF0QKND7I030PI7
Съобщение
Публикувано на: Sep 26, 2022

Информираме Ви, че към 19.09.2022 г. ТП „ДГС Славейно” е издало позволителни за добив на дърва за местното население на територията на общ. Баните, както следва:


1. За добив на корен – 3673 пр. куб. метра иглолистни дърва и 1376 пр. куб. метра  широколистни дърва (общо 5049 пр. куб. метра). До момента от тях са предоставени на лицата от местното население 1045 пр. куб. метра иглолистни и 655 пр. куб. метра широколистни дърва (общо 1700 пр. куб. метра). Оставащите количества дърва на корен до края на годината са съответно 2628 пр. куб. метра иглолистни и 721 пр. куб. метра широколистни (общо 3349 пр. куб. метра).

2. За добив и продажба от временен склад са определени 167 пр. куб. метра иглолистни дърва и 982 пр. куб. метра широколистни дърва (общо 1149 пр. куб. метра). До момента от тях са предоставени на лицата от местното население, чрез продажба по ценоразпис 90 пр. куб. метра широколистни. Оставащите количества дърва за продажба по ценоразпис от склад до края на годината са съответно 167 пр. куб. метра иглолистни и 892 пр. куб. метра широколистни (общо 1059 пр. куб. метра). 

Община Баните е издала разрешителни за сеч за добив на дърва за местно население на територията на община Баните, както следва:
1.За добив на корен  -  500 пр. куб.м. иглолистни и широколистни дърва за огрев. До момента от тях за местно население са предоставени 300 пр.куб.м. широколистни и иглолистни дървета.
2. За добив и продажба от временен склад са определени – 50 пр. куб.м.  иглолистни дърва и 300 пр куб.м. широколистни дърва за огрев общо 350 пр.куб.м. Към момента не са предоставени дърва за огрев по ценоразпис.